Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


About Us

Hue Art Gallery- a special gallery for those who are interested in valuable artworks. Our artists are specialized in high-quality artwork collections of Hue Viet Nam.

The group comprises of most talented artists working in Hue university of Fine Arts, who create continuously in order to contribute their unique artworks as well as exhibitions around Vietnam and abroad.

Especially, we are building a unique online art gallery offering affordable art for sale such as abstract paintings, modern paintings, contemporary art and so on.

We do hope you to get a chance to visit us to enjoy the wide range of high quality and valuable art. We will be welcoming all enthusiasts, whether you want to browse or buy.

We are trying to create a friendly place where to buy art online get to know the artists and their work learn their story and form a connection with the artists.


KHOA ĐIÊU KHẮC - ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT - ĐẠI HỌC HUẾ
Số 10, Đường Tô Ngọc Vân, Thuận Thành - Thành phố Huế
Điện thoại văn phòng: 0234 35 36 874
Di động: 0935580699
Email: quangthanhphan5@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/Điêu-Khắc-Huế-656324848130669

Hue Art Gallery – một phòng trưng bày đặc biệt cho những ai quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Các nghệ sĩ của chúng tôi chuyên về các bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao của các nghệ sĩ sinh sống và được đào tạo tại Thành phố Huế, Việt Nam.

Nhóm bao gồm hầu hết các nghệ sĩ tài năng làm việc tại trường đại học Mỹ thuật Huế, những người sáng tạo liên tục để đóng góp các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của họ cũng như triển lãm trên khắp Việt Nam và nước ngoài.
Đặc biệt, chúng tôi đang xây dựng một phòng trưng bày nghệ thuật trực tuyến độc đáo cung cấp nghệ thuật giá cả phải chăng để bán như tranh trừu tượng, tranh hiện đại, nghệ thuật đương đại, v.v.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có cơ hội đến thăm chúng tôi tại Huế để thưởng thức nhiều loại nghệ thuật chất lượng cao và có giá trị. Chúng tôi sẽ chào đón tất cả những người đam mê, cho dù bạn muốn xem hoặc mua.

Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một nơi thân thiện để mua nghệ thuật trực tuyến để tìm hiểu các nghệ sĩ và tác phẩm của họ tìm hiểu câu chuyện của họ và hình thành mối liên hệ với các nghệ sĩ.

Khoa Điêu Khắc – Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com