Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.


Thay nền JDPaint 5.21


source

Những bài tập và hướng dẫn free:
– Tài liệu nội dung với 8 bài tập hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao (free):
https://drive.google.com/file/d/0BziPc0gJS56DZnJzN2VlX3RuZEE/view?usp=sharing
– Tham khảo hơn 100 bài hướng dẫn sử dụng Zbrush free:
http://zbrushtiengviet.info/blog/blog.php
– Tập hợp tất cả các video free hướng dẫn cơ bản: http://bit.ly/2Fg8Tml
– Đăng ký kênh để nhận thông báo có bài mới: http://bit.ly/2UATwsg
– Tập hợp các Alpha để dùng cho phù điêu: https://drive.google.com/file/d/1npAS7mhrnsrbFvo7cxzxLBUMEvxBw-CN/view?usp=sharing

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com