Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


Hướng dẫn vẽ con Chó trên JDPAINT Phần I

#maucnc #maumayduc #concho Hướng dẫn vẽ con Chó trên JDPAINT Phần I, Jdpaint 5.19_ 5.21_5.5 , Phần mềm JDpaint 5.5_5.21_5.1, associated with JDPaint, jdpaint instrument, jdpaint newest model, Hướng dẫn vẽ JDP, Hướng dẫn vẽ…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com