Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


Simple and easy tree abstract painting on canvas/acrylic painting/relaxing/painting technique
simple and easy abstract tree painting on canvas using acrylic colours

source

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com