Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


rock stone balancing art | ACRYLIC ON CANVAS | Mubarak's Art
rock stone balancing art, Stone Balancing Art | ACRYLIC ON CANVAS | Mubarak’s Art
IMPOSSIBLE IS ONLY IN YOUR THINKING | CONCEPTUAL ART | ACRYLIC ON CANVAS | 6 HOURS WORK 1 MINUTE VIDEO
#StoneBalancingArt #ACRYLICONCANVAS

For more videos subscribe to my YouTube channel
Or you can follow me on
https://www.facebook.com/MubaraksArt/
https://www.instagram.com/mubaraksart/


source

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com