Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


Nhân Viên Điều Hành Tour Outbound/ Inbound/ Nội Địa

Gob title: Nhân Viên Điều Hành Tour Outbound/ Inbound/ Nội Địa

Company:


Gob description: – Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch… nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch – Khả năng trình bày văn bản tốt – Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí điều

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sun, 16 Jun 2019 07:00:15 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com