Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


NHÂN VIÊN BÁN LẺ THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP


Gob title: NHÂN VIÊN BÁN LẺ THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

Firm:

Gob description: thống điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, cơ điện và… NHÂN VIÊN BÁN LẺ THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP Phúc lợi Bảo hiểm… Hết hạn nộp 20/04/2019 Job tags / Kỹ năng: NHÂN VIÊN BÁN LẺ THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP Tuong Viet Buying and selling & Manufacturing Co…

Anticipated wage:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 07 Mar 2019 05:22:40 GMT

Apply for the job now!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com