Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.


KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Gob title: KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Company:


Gob description: ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Tuong Viet Trading & Production Co., Ltd. Ngày cập nhật: 06/06/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm…, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sữa đổi, bổ sung. 6. Thực hiện các công việc khác Yêu Cầu Công…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sat, 08 Jun 2019 00:09:14 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com