Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


Kỹ Sư Điện Chuyên Về Hệ Thống Điều Khiển Máy Phát Điện

Gob title: Kỹ Sư Điện Chuyên Về Hệ Thống Điều Khiển Máy Phát Điện

Company:


Gob description: Thực hiện công việc cài đặt bộ điều khiển máy phát điện Am hiểu về hệ thống tự,các chức năng điều khiển của máy phát… điện Sửa chữa, khắc phục sự cố, cân chỉnh máy phát tại xưởng và công trình . Các công việc khác sẽ được trao đổi trong…

Expected salary:

Location: Hải Dương, Hải Dương

Job date: Wed, 19 Jun 2019 06:36:53 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com