Dang Thi Thu An

Sinh năm: 1983
Quê quán: Đồng Hới Quảng Bình
Hội viên Hội Mỹ thuật TT Huế
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
_____________________
Contact:
Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật Huế.
Mobile: 84935266619
Email: andang.art@gmail.com
_____________________
Cá nhân đã từng tham gia các triển lãm:
2007:Triển lãm Khu vực Bắc miền Trung
Triển lãm Nghệ thuật đương đại 6 Trường Đại học Việt Nam và Thái lan
Triển lãm Nghệ thuật sắp đặt Festival Huế
2008: Tháng 12/2008 Triển lãm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Triển lãm hội họa sỹ nữ Huế
2010: Hội viên Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế.
Triển lãm Nghệ thuật đương đại 6 Trường Đại học Việt Nam và Thái lan
Triển lãm Khu vực Bắc miền Trung
Triển lãm ngày quốc tế phụ nữ ngày 8/3, ngày ngà giáo 20/11 hằng năm được tổ chức tại Huế của Trường Đại học Nghệ thuật và Hội Mỹ Thuật Thừa thiên Huế các năm 2007,2008,2009,2010
2011: Triển lãm tranh tại tỉnh Mahasarakham, Thailand
2012: Tiển lãm tranh tại workshop ASEAN Art ở Pitsanulok, Thailand
Triển lãm tranh cùng nhóm “ Những khuôn mặt Nghệ sĩ”, ThaiLand
Triển lãm tranh tại Workshop International Art ở Bangkok, ThaiLand
2012: Triển lãm Khu vực Bắc miền Trung
2012: Triển lãm tranh tại “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn” tại Mường, Hòa Bình Mường, Hà Nội do nhóm Asia Art Link 4 tổ chức
2013:Triển lãm tranh tại tỉnh Utaradit, Pitsanulok, Bangkok, Thailand
Triển lãm nhóm: Nude No “Gợi” tại TP Huế
Tiển lãm Mỹ thuật trẻ Việt Nam “Năng lượng Cố Đô”
Triển lãm trại sáng tác của Hội Mỹ thuật TT Huế
Triển lãm nhóm:“Thời gian” tại Mỹ Sơn và TP Huế
Triển lãm khu vực Bắc miền trung

Trển lãm cá nhân “Giao cảm”

Triển lãm Mekong Art 2013 (Cá nhân đạt giải  Support prize )

2014: Triển lãm tranh 12 con giáp Hội MT TT Huế
Triển lãm tranh con giáp tại Galary “Sông Như”, tp Huế
Triển lãm tranh Nữ tác giả Thừa thiên Huế.
Triển lãm tranh Khu vực Bắc miền Trung
Triển lãm Mekong Art 2014
2015: Triển lãm tranh Dogrma 2015
Triển lãm tranh tranh nhóm nữ tác giả Tại Trung tâm Lê Bá Đảng, tp huế
Triển lãm tranh khu vực Bắc miền Trung
Triển lãm tranh ngày truyền thống Hội MTTTHuế

Showing all 7 results

Showing all 7 results