Posted on Leave a comment

Nhân Viên Điều Hành Tour Outbound/ Inbound/ Nội Địa

Hits: 3

Gob title: Nhân Viên Điều Hành Tour Outbound/ Inbound/ Nội Địa

Company:


Gob description: – Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch… nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch – Khả năng trình bày văn bản tốt – Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí điều

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sun, 16 Jun 2019 07:00:15 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

Posted on Leave a comment

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR -CN HÀ NỘI

Hits: 6

Gob title: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR -CN HÀ NỘI

Company:


Gob description: : NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR -CN HÀ NỘI Công Ty CP Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam- Vietravel Ngày cập nhật: 14/06/2019… phép Mô tả Công việc Phụ trách điều hành tour theo thị trường được phân công Cập nhật, quản lý các dữ liệu phục vụ…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Sun, 16 Jun 2019 07:49:10 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

Posted on Leave a comment

Phó TGĐ Phụ Trách Kế Hoạch – Đầu Tư, Các Dự Án Khác

Hits: 6

Gob title: Phó TGĐ Phụ Trách Kế Hoạch – Đầu Tư, Các Dự Án Khác

Company:


Gob description: , điều hành và quản trị, Kế hoạch toàn hệ thống N&G Corp; – Tham gia 1 số các công tác khác liên quan (tài chính, đối ngoại…- Phụ trách các dự án tại Hà Nội (chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy, điều hành giao việc trong ban QLDA và Ban Kế hoạch…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Fri, 14 Jun 2019 22:02:01 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

Posted on Leave a comment

Giám Đốc Điều Hành Máy Xây Dựng Hải Âu (CEO)

Hits: 8

Gob title: Giám Đốc Điều Hành Máy Xây Dựng Hải Âu (CEO)

Company: Cong Ty Thuong Mai Tai Chinh Hai Au


Gob description: kinh nghiệm đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành hoặc các vị trí quản lý khác Có kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến… hạn. Lập kế hoạch, điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty: Kết quả kinh doanh, thị phần, định hướng…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 13 Jun 2019 22:40:17 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

Posted on Leave a comment

Nhân Viên Kế Hoạch Điều Phối

Hits: 7

Gob title: Nhân Viên Kế Hoạch Điều Phối

Company:


Gob description: thông tin về mã hàng mới, mã hàng chuyển đổi…, phối hợp triển khai các bộ phận liên quan Thực hiện đặt hàng và điều phối… order nhà hàng hoặc nhà máy/ NCC giao hàng để kiểm soát đánh giá đáp ứng của nhà máy/ NCC – Báo cáo khác khi có yêu cầu…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 13 Jun 2019 22:44:56 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|