Posted on Leave a comment

Cách đưa bài quảng bá Studio và Gallery cá nhân

Hits: 233

Đây là chủ đề (category) và là nơi các bạn có thể quảng bá studio hoặc xưởng sáng tác của các bạn, cũng như giới thiệu các tác phẩm mới để giới thiệu với công chúng và đồng nghiệp. Các bạn quảng bá bằng hình ảnh và các đoạn văn hay bằng bài giới thiệu (nên viết bài bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt).

Lưu ý trước khi bấm nút đăng bài, các bạn chọn đúng chủ đề (category) mà mình muốn đăng:

Hướng dẫn tải tranh
Hướng dẫn tải tranh