Posted on Leave a comment

Điều phối giao hàng/ Nhân viên dịch vụ kỹ thuật

Hits: 2

Gob title: Điều phối giao hàng/ Nhân viên dịch vụ kỹ thuật

Company:


Gob description: nhóm Có tính kỷ luật tốt Trung thực, cởi mở Am hiểu về kỹ thuật gỗ và nội thất là một lợi thế Thông tin khác Bằng…: Lương: 6,5 Tr – 7,5 Tr VND Địa điểm: Lương: 6,5 Tr – 7,5 Tr VND Địa điểm: Lương: 18 Tr – 25 Tr VND Điều phối giao…

Expected salary: 7000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 13 Aug 2019 07:26:35 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|