Posted on Leave a comment

Điều Dưỡng Viên

Hits: 3

Gob title: Điều Dưỡng Viên

Company:


Gob description: vị Báo cáo công việc định kỳ theo quy định Yêu Cầu Công Việc Tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng, y sĩ Sử dụng tốt tin học…, được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty . Thông tin khác Bằng cấp: Trung cấp Độ tuổi: Không giới…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 13 Aug 2019 05:12:52 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|