Posted on 3 Comments

Học 3d_Diễn hoạt chữ bay vào khung cảnh – phần 01/03

Hits: 1
Bài học 3ds Max
Tác giả: Nguyễn Khắc Diệu
http://www.cachve3d.com

source

3 thoughts on “Học 3d_Diễn hoạt chữ bay vào khung cảnh – phần 01/03

  1. kho hiu wa ban oi

  2. QUÁ HAY, XIN CẢM ƠN CHÚ NHIỀU

  3. great 😀