Posted on Leave a comment

Tại sao khía gốc sung chảy nhựa cây sẽ nhanh ra quả?

Hits: 2

2019-07-24 00:00:00

Để cây sung ra quả sớm, nhiều người bày cách dùng dao khía vài đường gần gốc cây, cho nhựa chảy ra. Cách này tác động thế nào? (Thiện)

Quả sung. Ảnh minh họa: ST.

Quả sung. Ảnh minh họa: ST.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đâySource link

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|