Posted on Leave a comment

Điều Dưỡng Đa Khoa Bệnh Viện Quốc Tế

Hits: 4

Gob title: Điều Dưỡng Đa Khoa Bệnh Viện Quốc Tế

Company:


Gob description: là những quy chế chăm sóc bệnh nhân toàn diện Tham gia thường trực theo sự phân công của điều dưỡng trưởng. Chi tiết công… việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn Yêu Cầu Công Việc Tốt nghiệp Cao đẳng loại khá trở lên chuyên ngành Điều

Expected salary: 7000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Mon, 22 Jul 2019 05:18:02 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|