Posted on Leave a comment

Gặp gỡ thầy MoLoKai, một nhà Điêu khắc đầy nghĩa khí và hào sảng…

Hits: 65

Gặp gỡ thầy MoLoKai, những hình ảnh này có lẽ sẽ đi vào qua khứ, nhưng sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ cho những sinh viên điêu khắc đã tốt nghiệp từ đất Huế… Chúc thầy mãi khỏe và sống thật lâu.