Posted on Leave a comment

Vì sao chim mồi dụ đồng loại mắc bẫy?

Hits: 7

2019-07-14 00:00:00

Những con chim mồi được sử dụng để lôi kéo con khác mắc bẫy. Chúng sà xuống vì muốn cứu hay không nhận được tín hiệu cảnh báo? (Thịnh)

Bẫy chim chào mào. Ảnh: ST.

Bẫy chim chào mào. Ảnh: ST.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đâySource link

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|