Posted on Leave a comment

Nhân viên chăm sóc khách hàng & Điều phối đơn hàng

Hits: 0

Gob title: Nhân viên chăm sóc khách hàng & Điều phối đơn hàng

Company: HERAMO CO.,LTD


Gob description: kênh giao tiếp của công ty. Điều phối đơn hàng giao, nhận với đội ngũ shipper. Chăm sóc khách hàng cũ, Telesales cho… nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Tiệc hàng quý, company outing, đồ ăn nhẹ và các lợi ích khác… Mức lương…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Tue, 09 Jul 2019 00:56:58 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|