Posted on Leave a comment

Maya: thanh điều khiển Move, Rotate, Scale đâu mất tiêu rồi?

Hits: 1
Video tutorial 3D tiếng Việt: Zbrush, Maya, làm phim 3d: https://gumroad.com/cvbtruong

source