Posted on Leave a comment

Maya – Các công cụ dành cho animation (P3): Timeline

Hits: 4
Video tutorial 3D tiếng Việt: Zbrush, Maya, làm phim 3d: https://gumroad.com/cvbtruong

source