Posted on 3 Comments

Hướng dẫn zbrush tiếng Việt -vẽ khủng long part2

Hits: 5
Hoang Than Thien
File image exemple:
https://drive.google.com/open?id=19kbGzhlx3d1LFM3e09Zn21NGy3LQcCv4

source

3 thoughts on “Hướng dẫn zbrush tiếng Việt -vẽ khủng long part2

  1. hehe, đã đăng kí kênh anh à 😀

  2. mong xem duoc them nhieu clip tu anh

  3. cảm ơn anh rất nhiều về bài học <3