Posted on Leave a comment

Nhân viên điều độ

Hits: 2

Gob title: Nhân viên điều độ

Company:


Gob description: hàng hoàn thành Yêu Cầu Công Việc Ngành nghề Ngành nghề khác.. Nơi làm việc Hải Phòng Yêu cầu kĩ năng kinh nghiệm… chuyên môn Nam tuổi Có kinh nghiệm trong việc điều động, theo dõi việc thuê xe, xuất hàng, giao hàng cho nhiều đơn hàng tại…

Expected salary:

Location: Hải Phòng

Job date: Tue, 09 Jul 2019 01:20:37 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|