Posted on Leave a comment

Móc lòng nhẫn cực kỳ đơn giản với Zbrush

Hits: 4
Sử dụng Zbrush để móc lòng nhẫn cực nhanh và đơn giản hơn,phần lòng cũng smooth và dễ xử lý hơn.
Các bạn lưu ý là phải backup file nhẫn trước khi thực hiện boolean mesh.

source