Posted on 1 Comment

Hướng dẫn Zbrush:Giao diện chương trình Zbrush_05

Hits: 6
Thông tin các khóa học ở CGA: http://cga.edu.vn/khoa-hoc
http://hocthietke3d.com/
https://www.facebook.com/cgacademyviet/
Email: cg.academy.vn@gmail.com
HOTLINE: 0949 539 355 (Mr Quốc) 0909 020 419 (Mr Chinh)

source

1 thought on “Hướng dẫn Zbrush:Giao diện chương trình Zbrush_05

  1. thanks academy