Posted on Leave a comment

Học Đồ Hoạ Zbrush : http://trainingcg.com.vn/

Hits: 4
Thực hiện : Đoàn Quang Hào

source