Posted on Leave a comment

Bảo vệ con, nai sừng tấm mẹ đuổi gấu nâu chạy thục mạng

Hits: 33

2019-06-19 11:30:00Chứng kiến gấu nâu bám đuôi con non, nai sừng tấm mẹ lao tới đuổi kẻ thù chạy thục mạng trên cánh đồng ở Alaska.Source link

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|