Posted on Leave a comment

Vẹt có quên cách nói tiếng người khi thả lại tự nhiên?

Hits: 42

2019-06-17 00:00:00

Loài vẹt có thể bắt chước tiếng người nói những câu đơn giản. Tôi băn khoăn nếu thả về rừng nó có còn nói nữa không? (Minh)

Ảnh minh họa: ST.

Ảnh minh họa: ST.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đâySource link

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|