Posted on Leave a comment

Điều dưỡng viên/ Hộ sinh viên (mới ra trường)

Hits: 17

Gob title: Điều dưỡng viên/ Hộ sinh viên (mới ra trường)

Company:


Gob description: Thực hiện các công việc chuyên môn của vị trí: – Điều dưỡng phòng khám / khoa Nội – Điều dưỡng khoa Sản – Nhi… – Điều dưỡng Cấp cứu – Điều dưỡng Gây mê / Phụ mổ – Nữ hộ sinh Yêu Cầu Công Việc – Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên…

Expected salary:

Location: Kiên Giang

Job date: Fri, 14 Jun 2019 06:24:33 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|