Posted on Leave a comment

Trợ Lý Mua Hàng Kiêm Điều Phối Hàng Hóa

Hits: 51

Gob title: Trợ Lý Mua Hàng Kiêm Điều Phối Hàng Hóa

Company:


Gob description: . – Lập kế hoạch mua hàng, điều phối hàng hóa tại Nhà sơ chế đóng gói. Mô tả công việc: – Chuẩn bị hợp đồng nguyên tắc…. – Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Yêu cầu về trình độ chuyên môn…

Expected salary:

Location: Lâm Đồng

Job date: Tue, 11 Jun 2019 22:32:29 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|