Posted on Leave a comment

Chuyên Viên Điều Hành Vận Tải

Hits: 49

Gob title: Chuyên Viên Điều Hành Vận Tải

Company:


Gob description: . – Đảm bảo giữ được giá đầu vào khi đã chốt giá đầu ra. – Nhập liệu EDO, EPORT. – Điều phối xe vận chuyển. – Các nhiệm vụ… khác theo sự phân công của cấp trên. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC – Thời gian: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7…

Expected salary:

Location: Hải Phòng

Job date: Tue, 11 Jun 2019 22:32:03 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|