Posted on Leave a comment

Tuyển nhân viên điều hành vận tải (xe container)

Hits: 21

Gob title: Tuyển nhân viên điều hành vận tải (xe container)

Company:


Gob description: với các nhân viên khác của bộ phận, lái xe và khách hàng để giải quyết bất kỳ sự cố nào xảy ra có ảnh hưởng đến quá trình điều… việc – Phối hợp với bộ phận Cus để điều động xe đi đóng/trả hàng – Phân công lái xe, phối hợp với người quản lý để sắp…

Expected salary:

Location: Hải Phòng

Job date: Wed, 12 Jun 2019 05:00:51 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|