Posted on Leave a comment

Nhân viên Điều hành Tour Outbound

Hits: 19

Gob title: Nhân viên Điều hành Tour Outbound

Company:


Gob description: danh sách và kiểm tra lại danh sách, hộ chiếu (nếu có) Liên hệ với đối tác về những yêu cầu, điều chỉnh dịch vụ Chuẩn bị… công tác hậu cầu: quà tặng, thông tin họp đoàn, những yêu cầu khác,… Làm việc với HDV về yêu cầu đoàn, những lưu ý về dịch…

Expected salary: 10000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 12 Jun 2019 00:36:51 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|