Posted on Leave a comment

Giám Đốc Điều Hành

Hits: 52

Gob title: Giám Đốc Điều Hành

Company:


Gob description: thực tiễn về quản trị và lãnh đạo, điều hành Công ty – Có khả năng , lập KH kinh doanh – Giao tiếp ứng xử tốt – Thành… đạo, điều hành Công ty – Có khả năng , lập KH kinh doanh – Giao tiếp ứng xử tốt – Thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ ( ưu…

Expected salary:

Location: Buôn Ma Thuật, Đắc Lắc

Job date: Wed, 12 Jun 2019 07:29:52 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|