Posted on Leave a comment

Điều Dưỡng Đa Khoa (Nội – Ngoại – Sản – Nhi – Mắt – TMH – RHM)

Hits: 21

Gob title: Điều Dưỡng Đa Khoa (Nội – Ngoại – Sản – Nhi – Mắt – TMH – RHM)

Company:


Gob description: hiện các công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng. – Công việc chi tiết sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn… đầy đủ các điều kiện làm việc. – Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Thông tin khác Bằng cấp: Cao đẳng…

Expected salary: 7000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Sat, 08 Jun 2019 23:17:51 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|