Posted on Leave a comment

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

Hits: 50

Gob title: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

Company:


Gob description: nhiệm các công việc điều hành chương trình Tour từ đặt dịch vụ, gọi HDV, đến giám sát chất lượng dịch vụ trong quá trình… công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Ban Giám Đốc công ty. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết – Nam/Nữ: Ngoại hình…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Sun, 09 Jun 2019 22:55:09 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|