Posted on Leave a comment

Cháu vua Mèo muốn có ban quản lý di tích mới | Văn hóa

Hits: 50

2019-06-11 06:29:54

Trong đó, có người của dòng họ cắt cử cùng với chính quyền khai thác di sản này. “Phải thành lập bộ máy quản lý chung giữa dòng họ và chính quyền. Mô hình dòng họ cắt cử người cùng chính quyền khai thác di sản, phát huy giá trị di tích, chứ hiện nay nó hoàn toàn của huyện. Ban quản lý phải có đại diện cả gia đình và nhà nước”, ông Bảo nói. Về ý định đóng cửa dinh vua Mèo vào ngày 15.6 tới, ông Bảo cho biết ông sẽ có quyết định chính thức sau ngày 13.6. Đây là ngày Sở VH-TT-DL Hà Giang hẹn ông lên trao đổi xây dựng quy chế quản lý của di tích quốc gia này.

Hiện tại, sổ đỏ sở hữu dinh thự vua Mèo được cấp cho 16 người họ Vương. Vì thế, PV Thanh Niên đặt câu hỏi: Khi quyết định đóng cửa dinh thự, tỷ lệ đồng ý của 16 người này ra sao, ông Bảo có hỏi ý kiến họ không? Về điều này, ông Bảo cho biết không cần phải hỏi họ. “Có biên bản giao cho tôi nhiệm vụ liên quan đến quyền lợi dòng họ với di tích, như sổ đỏ chẳng hạn. Tôi là người được ủy nhiệm. Tôi có giấy ủy quyền, họp nội bộ mọi người ký biên bản cho làm việc đấy cơ mà. Giao cho tôi đấu tranh bảo vệ để đảm bảo quyền lợi cho mọi người, để cho di tích phát triển bền vững thì tôi cứ làm thôi”, ông nói.Source link

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|