Posted on Leave a comment

Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

Hits: 59

Gob title: Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch

Company:


Gob description: Vị trí tuyển dụng Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch Mô tả nội dung yêu cầu công việc -Phát triển mở rộng… tour du lịch cho công ty. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên. Yêu Cầu Công Việc Ngành nghề Ngành nghề khác

Expected salary: 7000000 – 10000000 per month

Location: Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Job date: Sat, 08 Jun 2019 07:41:20 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|