Posted on Leave a comment

Điều dưỡng lấy máu

Hits: 29

Gob title: Điều dưỡng lấy máu

Company:


Gob description: -499 Chi tiết công việc Tên công việc: Điều dưỡng lấy máu Mã công việc: Mô tả công việc: – Thu nhận mẫu bệnh… gói xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn cho phép – Phối hợp với các bộ phận khác xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 05 Jun 2019 22:50:05 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|