Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


HCM] Nhân Viên Điều Phối Lịch Phim – GẤP

Gob title: HCM] Nhân Viên Điều Phối Lịch Phim – GẤP

Company:


Gob description: lượng vé bán của từng phim trong từng giai đoạn tại từng nhóm khu vực khác nhau. Tổng hợp số liệu khán giả xem phim tại… đó để hoàn thiện công việc dự báo phim về sau. Đọc hiểu số liệu khán giả, từ đó đưa ra điều chỉnh trong bố trí và sắp xếp…

Expected salary: 6000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Tue, 13 Aug 2019 04:37:22 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

Forex Trading review |
Themes WordPress Review |
Jobs Search Review |
Học Zbrush bằng tiếng Việt |
Hue Art Gallery|

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com