Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.


Giám đốc điều hành (Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 4500 USD; Bắc Ninh)

Gob title: Giám đốc điều hành (Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 4500 USD; Bắc Ninh)

Company:


Gob description: Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Giám đốc điều hành” làm việc tại Bắc… phát triển và chiến lược của công ty Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của nhà hàng Chịu trách nhiệm…

Expected salary: $4500 per year

Location: Bắc Ninh, Bắc Ninh

Job date: Sun, 09 Jun 2019 06:53:05 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com