Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.


Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh HCM

Gob title: Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh HCM

Company:


Gob description: – Tổ chức, điều hành hoạt động Kinh doanh – Tổ chức, điều hành hoạt động Dịch vụ phụ tùng – Tổ chức, điều hành hoạt… tuổi từ 30- 45, – Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh tế, Công nghệ ô tô, Quản tri kinh doanh, các ngành khác có liên…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 05 Jun 2019 22:48:50 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 15 Website you may need in life:

01. Espresso Machines review |
02. Gaming Keyboards review |
03. Gaming Headsets review |
04. Virtual Reality Headsets review |
05. Cordless Drills review |
06. Electric Keyboards review |
07. Gaming Mouse review |
08. Gaming Monitors review |
09. Gaming Laptops review |
10. WiFi Routers review |
11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com