Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.


Điều Dưỡng Viên Kiêm Tiếp Đón [Nam]

Gob title: Điều Dưỡng Viên Kiêm Tiếp Đón [Nam]

Company:


Gob description: phòng ban khác đúng với nhiệm vụ khi có yêu cầu. – Thực hiện các báo cáo bổ sung khi có yêu cầu của quản lý Kinh nghiệm…/Kỹ năng chi tiết – Tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng trở lên – Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm về tiếp đón tại các…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 11 Jun 2019 22:59:53 GMT
Apply for the job now!


Jobs

Top 5 Website you may need in life:

11. Forex Trading review |
12. Themes WordPress Review |
13. Jobs Search Review |
14. Học Zbrush bằng tiếng Việt |
15. Hue Art Gallery|

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com