Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


Rigging and posing with ZSphears in ZBrush

A brief demonstration on how you’ll be able to use ZSphears to briefly rig and pose your three-D fashion in ZBrush. Created in 2006 source Những bài tập và hướng dẫn loose: – Tài liệu…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com