Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


ZBrush中文教學:Clip Brush

source Những bài tập và hướng dẫn unfastened: – Tài liệu nội dung với eight bài tập hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao (unfastened): https://force.google.com/report/d/0BziPc0gJS56DZnJzN2VlX3RuZEE/view?usp=sharing – Tham khảo hơn 100 bài hướng dẫn…

ZBrush 4 – Selection and Clip Brushes

Efficiently make selections from your model as well as cut into the surface with these exciting new brushes in ZBrush 4 source 1) Thông báo chiêu sinh lớp học Zbrush căn bản online: – Thời…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com