Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


Make an Orange Protection Cone with ZBrush

make a orange protection cone the use of ZBrush the use of subtools and the stencil device source Những bài tập và hướng dẫn loose: – Tài liệu nội dung với eight bài tập hướng…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com