Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


The usage of the Trail Deform Modifier in 3ds Max – 3dmotive

http://3dmotive.com On this lesson, I can display you how one can have a mesh practice a spline form the usage of the trail deform modifier. This comes in handy for wrapping geometry round or on…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com