Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


ZBrush 2019 – 3D Printing in ZBrush: Ideas to Reality with Aiman Akhtar – Episode 51

Discover more about our featured artist and ZBrush, visit the links below! zbrushlive.com – News, VODs, Artists Schedule, Podcasts, and More! pixologic.com pixologic.com/store Follow & Subcribe Discord Invite: https://discord.gg/5murHjs https://www.facebook.com/Pixologic/ Tweets by pixologic https://www.twitch.tv/pixologic https://www.instagram.com/zbrushatpixologic/…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com