Khoa Điêu khắc, ĐHNT Huế, đang mở lớp luyện thi miễn phí. Các thí sinh liên hệ thầy Phan Thanh Quang. Số điện thoại: 0935580699. Trân trọng.

Thông báo chiêu sinh thường xuyên Lớp Học Zbrush Online. Chi tiết đăng ký tại: http://bit.ly/2ZfU6Cm


You May Also Like

16 Comments

 1. 라이노, 지브러쉬 유저입니다. 3D 맥스를 사용하지 않고 라이노만으로 몸통을 하신것처럼 폴리곤방식으로 바꿀수 있을까요..?

 2. 영상하나에 이렇게나 많은 노하우를 전수 해주시다니 정말 명강의입니다 ! 게다가 세심하게 하나하나 짚어주시기 까지…올려주신 노고에 감사드립니다 !

 3. The problem is your mode has polygons which have the same size so it's quite easy to distribute them equally on the mesh. In my case, 'im struggling with a lorica squamata (scale armour). It's completely a mess when i'm to distribute them on the mesh. i tried to model a proper t-shirt and I use every options I know to get the same density of polygons but no, I can't get proper scaled armor.
  I tried a pattern tillable to later on convert it into an alpha that I can use in noise maker. It's nice but once i convert it via the BPR option as a full mesh editable, it's only one mesh. No groups at all.

 4. I don't speak Korean, but I understood everything you were doing in this video. It is so thorough and clear! Thanks so much for showing the different ways to create scales. :}

 5. 12:30 에서, 화면처럼 비늘을 어떤방식으로 복제하는건가요? 섭툴 갯수나 모양은 변화가 없는 것 처럼보이는데 복사가 되니 신기합니다.

 6. 강의 퀄리티가 다른 해외영상보다 훨씬 좋습니다 이제서야 알게된 자신이 원망스러울 정도네요 ㅠㅠ 감사합니다 ㅎㅎ

 7. 대박 대박 대박… 제가 그렇게 찾던 기능을,, 여기에 다 있네요~~~ ㅠㅠ
  저는 물고기 루어 만드는 취미 합니다.
  요즘 물고기라이노로 만들고 있었는데. .아무래도 디테일 표현이 부족해 지브러쉬 독학 하고 있는데… 비늘 표현을 어찌해야 하나 무지 궁금했는데
  이렇게… 딱,, 하고 영상…. 감사합니다. 감사 감사~~

 8. 우와 영상 너무 귀여운 데코들이 생겼어요!! 음악도 나오고!! 케케 저도 영상 디폴트 올려달라고 하고 싶었는데 안되는군요…….. 오늘도 좋은 공부영상 감사해요 저 뱀 만들어야되는데 참고하겠씀니다!!!!!!! 얏호! 영상 잘봤어요 ! 브러시도 감사합니다 제눈에는 알파가 참 착붙이네요 ㅎㅎㅎㅎ

Comments are closed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: